Møt våre lokale produsenter

Helt siden 1957 har samarbeidet med de lokale potetprodusentene vært helt avgjørende for Buer. Her får du møte noen av dem!

Gode råvarer resulterer i gode lomper og lefser. I 2017 investerte vi i et helt nytt potetmottak og vaskeri for å legge til rette for et enda tettere og bedre samarbeid med produsentene våre. I ekte kortreist tradisjon kommer produsentene i nærområdet med potetene sine til mottaket vårt med egen traktor og henger. Her blir potetene vasket, før de sorteres og kokes.

Vi i Buer er veldig opptatt av kvaliteten på råvarene, samtidig er det også viktig for oss at ingen av potetene går til spille. Poteter som blir sortert ut og rester fra produksjonen blir sendt til gården Dæli Øvre i Spydberg. Her blir det brukt som dyrefôr.

Her får du møte noen av de flotte produsentene våre!
Tokerud

Hils på Hans Edvard, vår yngste potetbonde!

Hans Edvard Røssum-Tokerud er fjerde generasjons potet-produsent. I 2017 overtak han stafettpinnen og driften av Morstong gård på Slitu i Indre Østfold. Her produserer han både poteter og korn, som familien Tokerud har gjort i over 70 år. Hans Edvard arbeider kontinuerlig med å holde seg oppdatert på teknologi og forskjellige dyrkningsteknikker, i søken etter best mulig kvalitet på råvarene sine.

«Å samarbeide med en lokal aktør som Buer er en kjempefordel. Både vi som produsenter og Buer får bedre innsikt og kjennskap til hverandre. Det gir en følelse av tilhørighet.»
Mustorp

Møt brødrene Mustorp

Ole Petter og Ivar Mustrop holder til på Gården Mustorp i Eidsberg. Gården har vært i familien siden 1869, og her har det blitt dyrket poteter så lenge en kan huske. Ole Petter og Ivar driver samdrift med både poteter og korn.

«Resultatet av samarbeidet vårt med Buer er at lefsene og lompene blir kortreiste. Det er noe vi ser på som en stor fordel, både for oss som produsenter, Buer, forbrukerne og ikke minst miljøet.»
Ruud

Bli kjent med Jon Erlend

Jon Erlend Ruud har produsert poteter på gården Skjørtvedt siden 1988. Som femtemann i arverekken, overtok han driften av gården ved Mysen i Østfold etter foreldrene sine i 1991. Foruten å drive med potet, produserer Jon Erlend også korn og juletrær på gården. For Jon Erlend er nøkkelen til de beste potetene gode forberedelser og god oppfølging underveis i prosessen. For å ha så høy kvalitet som mulig på den dyrkbare marka, tar han jevnlig prøver av jorda for å se hva som må tilføres av næringsstoffer.

«Fordelen med samarbeidet vi har med Buer er nærheten. Geografisk nærhet åpner opp for et tettere samarbeid. I tillegg er folka i Buer alltid blide og hyggelige.»