Hvor kommer
potetene fra?

Helt siden 1957 har samarbeidet med de lokale potetprodusentene vært helt avgjørende for Buer. Gode råvarer resulterer i gode lomper og lefser. I 2017 investerte vi i et helt nytt potetmottak og vaskeri for å legge til rette for et enda tettere og bedre samarbeid med produsentene våre. I ekte kortreist tradisjon kommer produsentene i nærområdet med potetene sine til mottaket vårt med egen traktor og henger. Her blir potetene vasket, før de sorteres og kokes.

Vi i Buer er veldig opptatt av kvaliteten på råvarene, samtidig er det også viktig for oss at ingen av potetene går til spille. Poteter som blir sortert ut og rester fra produksjonen blir sendt til gården Dæli Øvre i Spydberg. Her blir det brukt som dyrefor. Her er utvalg av våre fantastiske produsenter…
Bærekraft

Bli kjent med Jon Erlend​

Jon Erlend Ruud har produsert poteter på gården Skjørtvedt siden 1988. Som femtemann i arverekken, overtok han driften av gården ved Mysen i Østfold etter foreldrene sine i 1991. Foruten å drive med potet, produserer Jon Erlend også korn og juletrær på gården. For Jon Erlend er nøkkelen til de beste potetene gode forberedelser og god oppfølging underveis i prosessen. For å ha så høy kvalitet som mulig på den dyrkbare marka, tar han jevnlig prøver av jorda for å se hva som må tilføres av næringsstoffer.
Ruud_2
Ruud
Mustorp

Møt brødrene Mustorp

Ole Petter og Ivar Mustrop holder til på Gården Mustorp i Eidsberg. Gården har vært i familien siden 1869, og her har det blitt dyrket poteter så lenge en kan huske. Ole Petter og Ivar driver samdrift med både poteter og korn.
Mustorp_2