PRODUSENTER OG BÆREKRAFT

DET STARTER MED GODE RÅVARER

Bonden er viktig for Buer – det er de som produserer våre viktigste råvarer. Uten gode råvarer er det umulig for oss å lage gode lomper og lefser. Helt siden 1957 har disse råvarene vært essensielle her på Buer. I 2017 investerte vi i et eget potetmottak og potetvaskeri og på den måten kunne vi knytte enda tettere kontakt med produsentene våre og samtidig redusere klimatrykket betraktelig. Bøndene i nærområdet kommer hit og leverer poteter med egen traktor og henger, og vi vasker og sorterer dem. Vi sorterer og koker potetene etter størrelse. På den måten kan vi ta i mot både store og små, snåle og morsomme poteter. Hos oss går ingen poteter eller matrester fra produksjonen til spille, de får dyra på gården Dæli Øvre i Spydeberg glede av.


Familien Tokerud på Morstong gård har dyrket poteter i over 70 år og de har produsert poteter til Buer gjennom tre generasjoner. Totalt har de ca 300 mål med poteter i tillegg til korn. De driver også eget gårdsutsalg og selger til matbutikker og restauranter i lokalmiljøet.


I Eidsberg driver brødrene Ole Petter og Ivar Mustorp samdrift med både poteter og korn. Gården Mustorp har vært i familien siden 1869 og det har blitt dyrket poteter på gården så lenge brødrene kan huske. Nå dyrker de poteter på ca 250 mål.


De fleste av lompene og lefsene våre har i løpet av 2017 og 2018 fått Nyt Norge merket på forpakningen. Nyt Norge er en merkeordning som garanterer at produkter merket med Nyt Norge er produsert i Norge og at minimum 75% av råvarene kommer fra norsk landbruk. Våre produsenter må følge Kvalitetssystemet i landbruket og de må ha oppnådd en godkjent KSL-revisjon hvert år. Videre gjør vi det vi kan for å jobbe med reduksjon av matsvinn både i vår egen produksjon, hos dagligvarebutikkene og hjemme hos folk flest. Dette er noe vi jobber med og prøver å forbedre kontinuerlig både måten vi jobber på, hvordan vi lager og pakker produktene våre og hvordan vi kommuniserer hvilke bruksområder produktene våre har.